Prosinec 2022

Jak se stanu monitorem?

Nejsnadnější cesta k pozici monitora vede přes Contract Research Organisation (CRO), což je společnost, která monitory zaměstnává a “půjčuje” je farmaceutickým firmám. Nejznámější CRO jsou: Icon PPD IQVIA Parexel Labcorp Medpace Syneos Health Emmes (dříve Neox) a mnoho dalších. V CRO je začínající monitor proškolen a získá certifikát o absolvování školení ve správné klinické praxi

Jak se stanu monitorem? Read More »

Monitorské rozhovory #9

PharmDr. Katarína Húšťová Senior Clinical Research Associate 2 ve společnosti IQVIA   Katarína vystudovala Farmacii na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Odbornou činnost při studiu a diplomovou i rigorózní práci vypracovala na Ústavu experimentální farmakologie a toxikologie  Slovenské akademie věd. Na pozici monitorky klinických hodnocení pracuje přes 8 let. Je tedy v oboru již zkušeným profesionálem.

Monitorské rozhovory #9 Read More »

Na co si dát pozor při evaluační návštěvě?

Site evaluation visit slouží k výběru centra pro dané klinické hodnocení. Nazývá se též Site selection nebo qualification visit. Centrum je monitorem posuzováno z hlediska: 🔸 kvalifikace týmu 🔹 kapacity personálu 🔸 přítomnosti lékárny 🔹 pacientského poolu 🔸 skladovacích prostor 🔹 kompetitivních studií 🔸 smluvních požadavků 🔹 zkušeností se studiemi 🔸 možností etické komise 🔹

Na co si dát pozor při evaluační návštěvě? Read More »

Monitorské rozhovory #8

MUDr. Marcela Gavorníková, M.P.H Medical Lead CEERJ ve společnosti Swedish Orphan Biovitrum   Marcela vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Titul Master of Public Health obdržela na Slovenské Zdravotnické Univerzitě. Pracovala jako lékařka na dětském ARO v Dětské Fakultní nemocnici v Bratislavě. Po pěti letech nastoupila ve společnosti GSK jako Medical Advisor. Poté se

Monitorské rozhovory #8 Read More »

Monitorské rozhovory #7

Mgr. Veronika Měrková Senior Clinical Research Associate Freelance   Veronika vystudovala střední zdravotnickou školu a později Fakultu humanitních studií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Při studiu byla dobrovolnicí ve společnosti koordinující evropské projekty výměny mládeže. Svou kariéru začínala coby zdravotní sestra v lázních. Později vedla rekvalifikační kurzy pro ošetřovatele. S klinickým hodnocením se setkala

Monitorské rozhovory #7 Read More »

Dobré jméno nad zlato!

Spousta z nás se v monitoringu pohybuje již dlouho. Náš obor je úzce specializovaný, proto monitorů není tak mnoho jako jiných profesí. Navíc, Česko i Slovensko jsou malé země. A co z toho plyne? Hodně se navzájem známe. Často jsme spolu alespoň chvíli spolupracovaly. Vzpomínám si na dobu, když jsem se podílela na náboru nových

Dobré jméno nad zlato! Read More »