Moderní žena

Jaký je rozdíl mezi iniciací a aktivací centra?

Pokud v oblasti klinických hodnocení začínáte, jistě vám jde hlava kolem ze všech možných termínů. Pojďme se tedy společně podívat na nejčastěji používané termíny, jejich význam a jak si je vzájemně neplést. Matoucí může být pojem iniciace a aktivace centra. INICIACE Při iniciační návštěvě je centrum zevrubně proškoleno v provádění nové studie. Tento typ návštěvy […]

Jaký je rozdíl mezi iniciací a aktivací centra? Read More »

Jak se připravit na návrat do práce po mateřské?

Pro monitorku vracející se po mateřské zpět do procesu to většinou neznamená navázat hladce tam, kde před odchodem na MD skončila. Protože čím delší doba uplynula, tím více se toho změnilo a tím náročnější je návrat zpět. A to i v případě, kdy se vrací ke stejnému zaměstnavateli. Nejdůležitější pro ženu v této situaci je

Jak se připravit na návrat do práce po mateřské? Read More »

Desatero moderní ženy

Moderní žena je úspěšnou a sebevědomou osobností. Je si vědoma svých silných stránek, které v životě naplno využívá a díky tomu roste. Zná také své slabiny a přijímá je. Ty, co nezbytně potřebuje, rozvíjí. Z těch ostatních si nedělá vrásky.  Bez čeho se moderní žena neobejde, aby v současné době obstála a první větší krize

Desatero moderní ženy Read More »