Klinická hodnocení

Nejčastější nálezy auditů klinických studií

Hlavním úkolem monitora je dohlížení nad průběhem klinického hodnocení na centru. Na začátku studie musí studijní personál vyškolit tak, aby minimalizoval množství chyb, které mohou nastat v důsledku nepochopení požadavků protokolu. Nálezy z auditů by se daly rozdělit do těchto oddílů: 1) Nedostatek historické dokumentace Monitor ověřuje, zda jsou do studie zařazováni pouze vhodní pacienti. […]

Nejčastější nálezy auditů klinických studií Read More »

3 nejdůležitější dokumenty každého monitora

Bez jakých dokumentů se monitor neobejde? Příručka správné klinické praxe ICH GCP, definuje tzv. Essential documents, podle kterých je nezbytné provádět veškeré klinické studie. Rozděluje je do tři oblastí – dokumenty potřebné před záhajení studie, v jejím průběhu a po ukončení. Monitor musí všechny tyto dokumenty dokonale znát, protože se jimi řídí a také kontroluje

3 nejdůležitější dokumenty každého monitora Read More »

Jak se stát mistrem e-mailové komunikace?

Jako monitor posíláte denně centru spoustu e-mailů, kde studijní tým informujete o průběhu studie, ale spíše po nich něco požadujete. Jsou to akce typu – obratem odpovězte na tuto kvéru, doplňte tyto stránky, urychleně pošlete požadované dokumenty, kdy zařadíte dalšího pacienta, a podobně. A nejste jediní. E-maily se stejnými požadavky dostávají neustále i od monitorů

Jak se stát mistrem e-mailové komunikace? Read More »

Na co si dát pozor při Site Evaluation Visit?

Evaluační návštěva slouží k výběru centra pro dané klinické hodnocení. Centrum je monitorem posuzováno z hlediska: ∘ kvalifikace týmu ∘ kapacity personálu ∘ dostupnosti lékárny ∘ pacientského poolu ∘ kompetitivních studií ∘ smluvních požadavků ∘ zkušeností se studiemi ∘ skladovacích možností ∘ požadovaného vybavení ∘ kapacity lokální laboratoře ∘ specializovaných pracovišť, atd. Důležitost této monitorské

Na co si dát pozor při Site Evaluation Visit? Read More »

Jaký je rozdíl mezi iniciací a aktivací centra?

Pokud v oblasti klinických hodnocení začínáte, jistě vám jde hlava kolem ze všech možných termínů. Pojďme se tedy společně podívat na nejčastěji používané termíny, jejich význam a jak si je vzájemně neplést. Matoucí může být pojem iniciace a aktivace centra. INICIACE Při iniciační návštěvě je centrum zevrubně proškoleno v provádění nové studie. Tento typ návštěvy

Jaký je rozdíl mezi iniciací a aktivací centra? Read More »

Přehled legislativy pro podání klinických hodnocení

Máte v tom přehled? S příchodem nového nařízení EU CTR 536/2014 vtrhla do vod klinických hodnocení doslova vichřice. Vše je od základu jinak. A co hůř! Některé studie se řídí předchozí legislativou a ty nové, novou. 🥵 💡 SÚKL na svých stránkách uvádí toto přehledné členění legislativy: 1️⃣ Klinická hodnocení (KH) předložená a schválená /

Přehled legislativy pro podání klinických hodnocení Read More »

Jak se vypořádat s imposter syndromem?

Co tady dělám? Mám na to? To nemůžu nikdy zvládnout! 🤯 Pokud jste právě postoupili z pozice monitora do role trial manažera, možná vás podobné otázky také napadly. Změna zaměstnání a postup na vyšší pozici je totiž velký výstup z komfortní zóny. Neznámé tváře, nové procesy, větší zodpovědnost, spousta informací, to vše je pro náš

Jak se vypořádat s imposter syndromem? Read More »

Co je to OMS v rámci CTR?

OMS, nebo-li Organisation Management Service, je databáze Evropské lékové agentury (EMA) v rámci systému CTIS, ve které jsou zadáni všichni aktéři podílející se na klinických hodnocení. Jsou to především: 🔘 Sponsoři 🔘 CRO 🔘 Centra 🔘 Vendoři Všechna centra klinických hodnocení mají dle nařízení č. 536/2014 povinnost se do OMS databáze sama zaregistrovat. Tuto povinnost

Co je to OMS v rámci CTR? Read More »

Jak si udržet fokus i u dlouhodobých studií?

Monitor je ve své praxi zodpovědný za různé projekty. Některé studie jsou tak rychlé, že se nestačí ani pořádně rozkoukat.🌪️ Jiné se ale vlečou roky. 🐌 A právě u těch dlouhodobých je velmi těžké udržet si nasazení a morálku po celou dobu jejich trvání. Sama jsem zažila extenze extenzí, ze kterých byli nešťastní jak monitoři,

Jak si udržet fokus i u dlouhodobých studií? Read More »