Květen 2024

Nejčastější nálezy auditů klinických studií

Hlavním úkolem monitora je dohlížení nad průběhem klinického hodnocení na centru. Na začátku studie musí studijní personál vyškolit tak, aby minimalizoval množství chyb, které mohou nastat v důsledku nepochopení požadavků protokolu. Nálezy z auditů by se daly rozdělit do těchto oddílů: 1) Nedostatek historické dokumentace Monitor ověřuje, zda jsou do studie zařazováni pouze vhodní pacienti. […]

Nejčastější nálezy auditů klinických studií Read More »

3 nejdůležitější dokumenty každého monitora

Bez jakých dokumentů se monitor neobejde? Příručka správné klinické praxe ICH GCP, definuje tzv. Essential documents, podle kterých je nezbytné provádět veškeré klinické studie. Rozděluje je do tři oblastí – dokumenty potřebné před záhajení studie, v jejím průběhu a po ukončení. Monitor musí všechny tyto dokumenty dokonale znát, protože se jimi řídí a také kontroluje

3 nejdůležitější dokumenty každého monitora Read More »

Jak se stát mistrem e-mailové komunikace?

Jako monitor posíláte denně centru spoustu e-mailů, kde studijní tým informujete o průběhu studie, ale spíše po nich něco požadujete. Jsou to akce typu – obratem odpovězte na tuto kvéru, doplňte tyto stránky, urychleně pošlete požadované dokumenty, kdy zařadíte dalšího pacienta, a podobně. A nejste jediní. E-maily se stejnými požadavky dostávají neustále i od monitorů

Jak se stát mistrem e-mailové komunikace? Read More »