Říjen 2022

Monitorské rozhovory #6

Z akademické půdy do projektového managementu   Mgr. Jana Vašková Clinical Project Manager   Jana vystudovala neurobiologii na Univerzitě Karlově v Praze. Při své stáži na Fyziologickém ústavu Akademie věd se v rámci závěrečné práce zabývala studiem ankyrinového receptoru TRPA1. Výsledky byly uvedeny v oceněné publikaci: N-terminal tetrapeptide T/SPLH motifs contribute to multimodal activation of […]

Monitorské rozhovory #6 Read More »

5 tipů jak zvládnout handover

Předání studie mezi monitory je běžná, leč časově a obsahově náročná aktivita. Je velmi lákavé přistupovat k handoveru stylem – co není na checklistu, je práce navíc, tak proč bych to dělal, když to SOP/checklist nevyžaduje. Nicméně, správně provedený handover je základem pro vaši další práci a úspěšný průběh studie! Pokud handover pojmete vlažně, zbude vám

5 tipů jak zvládnout handover Read More »

Chcete získat pozici Clinical Trial Managera?

20 otázek, na které buďte k pohovoru připraveni! Jste-li monitor a již nějakou dobu usilujete o pozici Clinical Trial Managera, pak v tomto článku najdete tipy otázek, na které je dobré se před pohovorem připravit. U některých otázek najdete rovnou i navrhované odpovědi. Vždy je ale dobré být autentický a vycházet z vlastní zkušenosti. Předpokládejme

Chcete získat pozici Clinical Trial Managera? Read More »

Monitor a centrum – protivníci nebo partneři?

Když jsem jako monitorka začínala, vůbec jsem netušila, jak nastavit spolupráci s centry, aby ve studii splnily všechny cíle. Myslela jsem si, že jedinou možností je dávání povelů co mají udělat a dohlížení, zda se tak stalo. Vztahy s většinou center však s takovým přístupem byly mizerné a výsledky neuspokojivé. Nechápala jsem to. Vždyť kolem

Monitor a centrum – protivníci nebo partneři? Read More »