Monitorské rozhovory

Monitorské rozhovory #14

MVDr. Lucia Koncsolová Senior CRA ve společnosti ICON pro Novo Nordisk Lucia vystudovala Univerzitu veterinárního lékařství v Košicích. Po ukončení studia pracovala jako inspektorka hygieny masa v UK a později jako veterinární chirurg. Její specializací jsou lékařské překlady pro EMEA. V roli monitorky klinických hodnocení působí již 15 let. Jak jste se k práci inspektorky […]

Monitorské rozhovory #14 Read More »

Monitorské rozhovory #13

Mgr. Denisa Vozárová Clinical Research Associate TWMA Clinical Research and Pharmacovigilance   Denisa vystudovala biologii na Karlově univerzitě v Praze. Po ukončení studií pracovala nejprve jako Product Development Specialist, poté jako Specialist Professional Education pro divizi Transcatheter Heart Valve v Edwards Lifesciences. Poslední dva roky pracuje v oblasti klinických hodnocení. Má zkušenosti jako koordinátorka a

Monitorské rozhovory #13 Read More »

Monitorské rozhovory #12

RNDr. Lenka Kanková Friedmanová, MBA Expert Clinical Research Associate ve společnosti Novartis   Lenka vystudovala biologii na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, později obdržela titul MBA v oboru PR na College of International Business ISM v Prešově. V roce 2022 nastoupila na externí doktorandské studium v nanotechnotogiích na Technické univerzitě v Košicích. Na pozici

Monitorské rozhovory #12 Read More »

Monitorské rozhovory #11

Filip Kubík Clinical Research Associate ve společnosti Parexel   Filip vystudoval anglické gymnázium v Pardubicích. V covidovém období přerušil studium cestovního ruchu, kvůli negativním prognózám pro tento obor. Jak ale rád říká: ,,všechno se děje z nějakého důvodu‘‘ a v roce 2020 poznal svět klinických studií. Pracoval jako studijní koordinátor v CCR Pardubice. Na pozici

Monitorské rozhovory #11 Read More »

Monitorské rozhovory #9

PharmDr. Katarína Húšťová Senior Clinical Research Associate 2 ve společnosti IQVIA   Katarína vystudovala Farmacii na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Odbornou činnost při studiu a diplomovou i rigorózní práci vypracovala na Ústavu experimentální farmakologie a toxikologie  Slovenské akademie věd. Na pozici monitorky klinických hodnocení pracuje přes 8 let. Je tedy v oboru již zkušeným profesionálem.

Monitorské rozhovory #9 Read More »

Monitorské rozhovory #8

MUDr. Marcela Gavorníková, M.P.H Medical Lead CEERJ ve společnosti Swedish Orphan Biovitrum   Marcela vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Titul Master of Public Health obdržela na Slovenské Zdravotnické Univerzitě. Pracovala jako lékařka na dětském ARO v Dětské Fakultní nemocnici v Bratislavě. Po pěti letech nastoupila ve společnosti GSK jako Medical Advisor. Poté se

Monitorské rozhovory #8 Read More »

Monitorské rozhovory #7

Mgr. Veronika Měrková Senior Clinical Research Associate Freelance   Veronika vystudovala střední zdravotnickou školu a později Fakultu humanitních studií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Při studiu byla dobrovolnicí ve společnosti koordinující evropské projekty výměny mládeže. Svou kariéru začínala coby zdravotní sestra v lázních. Později vedla rekvalifikační kurzy pro ošetřovatele. S klinickým hodnocením se setkala

Monitorské rozhovory #7 Read More »

Monitorské rozhovory #6

Z akademické půdy do projektového managementu   Mgr. Jana Vašková Clinical Project Manager   Jana vystudovala neurobiologii na Univerzitě Karlově v Praze. Při své stáži na Fyziologickém ústavu Akademie věd se v rámci závěrečné práce zabývala studiem ankyrinového receptoru TRPA1. Výsledky byly uvedeny v oceněné publikaci: N-terminal tetrapeptide T/SPLH motifs contribute to multimodal activation of

Monitorské rozhovory #6 Read More »