Monitorské rozhovory #3

Mgr. Monika Cesneková

Clinical Research Assistant ve společnosti Clinical Research Center

Monika vystudovala farmacii na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Když se rozhodovala o svém prvním zaměstnání, klinická hodnocení byla jasnou volbou. Tomuto tématu se také věnuje ve své rigorózní práci s názvem: Klinické hodnocení léku z pohledu pacientů. Kromě slovenštiny a češtiny, mluví též anglicky a španělsky.

 

Na svém LinkedIn profilu uvádíte, že jste nadšenec klinického výzkumu.

Jak jste se o klinických hodnocení dozvěděla?

 

Počas VŠ organizoval Spolok slovenských študentov farmácie každoročne „Kariérne dni farmaceutov“. Je to príležitosť pre vystavovateľov z rôznych oblastí farmácie odprezentovať sa pre študentov. Tam som sa stretla prvýkrát s CRO a pár bývalými absolventami, ktorí pracujú v tejto oblasti.

 

Bylo pro Vás po promoci těžké najít si práci?

 

Myslím, že pre absolventa farmácie nie je problém nájsť si prácu v odbore. Avšak ak má čerstvý absolvent veľa požiadaviek, musí byť oveľa aktívnejší pri hľadaní. Jazyky a rozhľad sú vždy plusom v takejto situácii.

 

Jakým způsobem jste práci hledala?

 

Počas posledných mesiacov štúdia som sledovala LinkedIn a kariérne portály, aby som sa dostala do obrazu, aké sú možnosti. Po absolvovaní školy som reagovala na konkrétne ponuky aj proaktívne, poslala pár životopisov na miesta, ktoré ma medzičasom zaujali.

 

Zvažovala jste po skončení vysoké školy i jiné možnosti, než klinický výzkum?

 

Jasné, zvažovala som toho naozaj viacero. Napríklad aj predklické skúšanie liekov alebo klinickú farmáciu, atď.

 

Kdo Vás při hledání práce nejvíce ovlivnil?

 

Sledovala som napríklad blog Očami farmácie, vďaka tomu som si všimla šikovného Marka Kajana, ktorý približoval informácie zo sveta klinického skúšania liekov.

 

Co pro Vás bylo při přijímacích pohovorech nejnáročnější?

 

Hoci majú absolventi často skúsenosti z rôznych zaujímavých projektov, inšpiratívnych študentských aktivít, zahraničných stáži, odborných seminárov, brigád v odbore, vždy viac zaváži akákoľvek predošlá TPP (česky HPP) skúsenosť. Bolo teda najnáročnejšie zaujať, hoci som mala status čerstvého absolventa.

 

Pracujete jako Clinical Research Assistant. Co je hlavní náplní Vaší práce?

 

Práca je veľmi rozmanitá, medzi najbežnejšie činnosti patrí: spracovávať a odosielať biologické vzorky pacientov, reportovať dozorujúcim orgánom vedľajšie účinky a iné dokumenty, zaisťovať komunikáciu s monitorom a pacientami, zúčastňovať sa špecifických školení, zaisťovať data management, dohliadať na zverené študie a riešiť akékoľvek otázky a nezrovnalosti, ktoré vyvstanú.

 

Jak jste vnímala nástup do své první práce po promoci? Pomohla Vám zkušenost z brigád?

 

Myslím, že to bolo v pohode. Mne pracovný rytmus viac vyhovuje, vždy som školu prežívala so stresom. Hoci som nemala veľmi veľa času na brigády, myslím že hocijaké skúsenosti sa vždy zídu. V Clinical reserach center dbajú na proces zaškolenia, takže som sa po nástupe do všetkého dostala. 🙂 Dbá sa na potreby jedinca, vzhľadom na to, že každý potrebuje na zaškolenie iné kvantum času.

 

Jakou největší výzvu v rámci klinických hodnocení jste zatím zažila?

 

Myslím, že prvých pár mesiacov bola najväčšia výzva. Rýchlo pochopiť všetky procesy v klinickom skúšaní a naučiť sa pracovať dostatočne samostatne a organizovane. Podávať informácie a vykonať zadania vždy v dostatočnej kvalite aj napriek časovému sklzu alebo iným prekážkam.

Zachovať si proaktívny prístup vo vzťahu k študijným tímom, pacientom aj monitorom, flexibilné nasadenie pre neočakávané zmeny plánu a nestratiť vytrvalého ducha pre vyriešenie krízových situácii. Samozrejme, dá sa to zvládnuť.

 

Co Vás na výzkumné práci nejvíc baví?

 

Prácu charakterizuje rozmanitosť a multitasking, človek sa musí naučiť dobre pracovať s časom a usporiadať si ho podľa najurgentnejších priorít. Som sociálny typ osoby, takže ma teší, že veľa činností sa odohráva „v teréne“.

 

Jaké vlastnosti ve Vaší práci využijete nejvíce?

 

Najviac komunikatívnosť, proaktivita, flexibilita a vytrvalosť.

 

Doporučila byste absolventům vysokých škol zajímat se práci v klinických hodnocení?

 

Áno, avšak je to špecifická kariérna cesta, ktorú človek musí skúsiť, aby zistil, či by ho to bavilo. Práca CRA je veľmi individuálna. Avšak absolvent si vďaka nej môže vycibriť veľmi komunikačné a organizačné zručnosti, sú to vlastnosti, ktorú sú vyžadované takmer v každej profesii.

 

Máte pocit, že je o práci v klinických hodnoceních obecně dobrá informovanost?

 

Myslím, že nie. Moji známi zhruba vedie, čo je klinické skúšanie. Len pár známych z oblasti farmácie vnímali aj náplň práce monitora klinického skúšania.

  

Myslíte si, že publikování na LinkedIn může pomoci (nejen) monitorům v budování kariéry?

 

Jednoznačne, avšak je treba nájsť balans času, ktorý tu človek strávi. Sociálne siete sú super sluha ale zlý pán.

 

Jaká volnočasová aktivita Vám  pomáhá dobíjet baterky?

 

Rada chodím behať a cvičím, aspoň 3x za týždeň. Tiež sa mi páči tráviť čas s rodinou a kamarátmi pri športe alebo akýchkoľvek iných aktivitách.

 

Jak jste se naučila španělsky?

 

Študovala som na Bilingválnom gymnáziu v Žiline. Hoci bolo štúdium náročné, ponúkalo vybraným študentom Comenius program v zahraničí. Študovala som v Zaragoze. Následne som niekoľko liet brigádovala v Španielsku ako animátorka.

Myslím, že vďaka podobným programom sa stredoškolák stane oveľa samostatnejším, rozhľadenejším a nebojácnejším. Odporúčala by som to veľmi.

 

Jak studium ve Španělsku probíhalo?

 

Študovali sme na IES Miguel Catalán na tri mesiace s ďalšími dvoma dievčatami. Osnovy štúdia boli porovnateľné nášmu gymnáziu a jazykovú bariéru som necítila nakoľko sme boli zvyknutí na vyučovanie v španielskom jazyku. Odlišné bolo škálou známkovania od 1 do 10 a frekvencia hodnotenia, ktoré bolo veľmi zriedkavejšie. Testy sa písali zhruba každých 6 až 8 týždňov, čiže vyžadovali oveľa dlhšiu prípravu.

 

Když jste pak do Španělska jezdila na brigády jako animátorka, co bylo náplní Vaší práce?

 

Starala som sa o animačný program pre hostí v hoteli, organizovali sme aktivity počas dňa, vytvárali večerné programy, tvorili akcie pre deti. Animátor má veľa času cestovať, takže ak chce mladý človek skĺbiť cestovanie a pracovne leto pri mori je to super príležitosť! Základným predpokladom sú jazyky, komunikatívnosť a akčnosť.

 

Aktuálně dokončujete rigorózní práci věnující se tématu Klinické hodnocení léku z pohledu pacientů.

Mohla byste Vaši práci blíže představit?

 

Aj napriek tomu, že účasť pacienta na klinickom skúšaní liekov predstavuje perspektívnu nádej pre zdravie jednotlivca, počet zapojených pacientov je na Slovensku malý. Rozhodli sme  sa vykonať kvalitatívny výskum u pacientov s ochorením imunitného systému, kde sme porovnávali skupinu pacientov zapojených do klinického skúšania lieku a pacientov ešte nikdy nezapojených.

Práca prináša hlbšie porozumenie o predstavách, potrebách, motivácii a bariérach pacientov pre účasť. Jej zámer je prehĺbiť poznanie o pacientskom vnímaní a aj vďaka tomu zlepšiť perspektívnu nádej pre zdravie jednotlivca.

 

Jak probíhal sběr dat?

 

Dáta sme zbierali od pacientov s ochorením imunitného systému, vzhľadom na fakt, že sme chceli aby skúmaná vzorka bola čo najpestrejšia, snažili sme sa nájsť pacientov s rôznym pohlavím, vekom, najvyšším dosiahnutým vzdelaním a typom bývania. Pri hľadaní bol nápomocný predseda Slovenskej asociácie alergiologických a astmatických pacientov, pán Mgr. Andrej Vilim, aj prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológia, pán prof. Miloš Jeseňák. Hoci bol proces hľadania pacientov náročný a zdĺhavý, aj vďaka spolupráci sa nám podarilo nájsť rozmanitú vzorku pacientov, za čo som veľmi vďačná.

 

Děkuji za rozhovor!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *